การรับประกัน

การรับประกัน

การรับประกันขึ้นอยู่กับบางกรณี และครอบคลุมถึงความผิดพลาดในการผลิต โดยที่นอนรุ่น Comfort 6 นิ้ว มีระยะการรับประกัน 10 ปี และที่นอนรุ่น Firmness 8 นิ้ว มีระยะการรับประกัน 6 ปี

ผู้ซื้อเดิมเท่านั้น

การรับประกัน มีไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อเดิมเท่านั้น การรับประกันของที่นอน MSB ทั้งหมดไม่สามารถโอนย้ายได้ โปรดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินของคุณไว้เป็นหลักฐานการสั่งซื้อ

ในระหว่างการรับประกัน (ไม่รวมค่าขนส่ง)

ในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันส่งมอบ MSB จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนที่นอนใหม่เนื่องจากข้อบกพร่องในการผลิต จะไม่มีค่าใช้จ่าย

หลังจาก 1 ปีแรกนับจากวันส่งมอบ การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมที่นอน MSB จะคำนวณตามจำนวนปีที่คุณใช้ที่นอน

หากมีการเปลี่ยนที่นอน ใช้ที่นอนทดแทนในช่วงระยะเวลาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย หลังจากระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ราคาของที่นอนที่ใช้ทดแทน จะคิดเป็นราคาขายของที่นอนหารด้วยระยะเวลาการรับประกันทั้งหมดคูณด้วยจำนวนปีที่ใช้

ตัวอย่างเช่นถ้าที่นอนทดแทนมีระยะเวลารับประกัน 10 ปีในราคาขาย 22,900 บาทและถูกแทนที่ในปีที่สามค่าทดแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ในปีที่สามจะเท่ากับ (22,900 / 10) x 3 = 6,870 บาท

MSB ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการเมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดนอกเหนือจากเงื่อนไขรายการรับประกันที่ไม่ครอบคลุมที่ระบุไว้ด้านล่าง

หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายที่นอนทดแทน สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในช่วงระยะเวลาคุ้มครองตามสัดส่วนที่กำหนด การรับประกันที่มีอยู่จะยังคงครอบคลุมที่นอนทดแทนต่อไปอีกเป็นระยะเวลาการรับประกัน

การขนส่ง

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด จะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อในช่วงระยะเวลาการรับประกัน โปรดสอบถามตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ

ความพร้อมใช้งานของที่นอนหรือวัสดุ

หากไม่มีที่นอนหรือวัสดุในระยะเวลาของการซ่อมเเซมหรือทดแทน MSB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่นอนหรือวัสดุที่มีคุณภาพเท่ากัน

ส่วนประกอบภายในของที่นอน

 • เนื้อยางพาราเป็นแอ่ง และไม่คืนตัว จากการผลิตที่ใช้งานปกติในอุณหภูมิปกติ
 • ชั้นยางที่ชำรุดมีรอยแตกหรือขาดออกจากกัน

รายการการรับประกันที่ไม่ครอบคลุม

 • ผ้าหุ้มที่นอนและซิป
 • รอยยุบตามรูปร่างกาย (น้อยกว่า 30 มม.)
 • ขายเตียงนอน “ตามสภาพ” / ความสูงของที่นอนต่างจากปกติ / ความชอบที่ต้องการ
 • ความเสียหายจากการเพิกเฉยต่อคำเตือน
 • โครงสร้างเสียหายจากการใช้เตียงที่ไม่เหมาะสม
 • เมื่อยางในที่นอนถูกฉีกขาดหรือถูกตัด
 • ขนาดที่นอนอาจแตกต่างกันไปถึง 20 มม.
 • ที่นอนที่ใช้งานไม่ปกติเช่นกระโดด ตากแดด โดนน้ำ กระแทกอย่างรุนแรง

เพื่อความปลอดภัยของคุณห้ามสูบบุหรี่บนเตียง ห้ามวางที่นอนไว้ใกล้เปลวไฟ ที่นอนนี้ไม่สามารถป้องกันเปลวไฟได้และไม่สามารถจุดหรือเผาไหม้ได้ ห้ามโดนแสงแดดจัด

My Sleep Better
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0